Fars föräldrar m fl.

Farmor Elen Marie kom inte från Loppa eller Finnmark. Hon hade sina rötter i Øre vid Batnfjorden på Nord-Møre. Platsen hon kom ifrån ligger nu som då i Tingvoll församling, Øre sokn i Gjemnes Kommun mellan Molde och Kristiansund. Där ligger även gårdarna Astad, Rød, Harstad m. fl. Hennes förfäder kom från Todalen (Halle), Ålvunda (Valset) och Grønset på Storlandet.

Koordinater för Øre i Gjemnes: 62o 53’ 40.60’’ N —- 7o 40’ 55.11’’ Ö

Elen föddes 1876-07-12 på gården Harstad i Kværnes i Øre sokn (Gjemnes kommun) vid ändan av Batnfjorden på Nordmøre. Hun blev konfirmerat i Røvik 1891-10-04.

Elen blev moderlös då hon endst var 6 år gammal och hon blev faderslös då hun inte ens hade fyllt 16. Hun fick en styvmoder då hun var 7. Först då hun var 20 år gammal kunde hon flytta hemifrån, Hon flyttade då från ett hem där hennes biologiska moder och fader var borta för länge sedan. Och då flyttade hon till Loppa – mer än 1000 km hemifrån.

Elen Marie finns med i folkräkningen från år 1900 då hon bor hos sin syster i Bankekeilen som tjänsteflicka. Elen Maries syster, Karen Johanne, var ca 3 år äldre och var gift med Jens Oluf Sørensen, född 1871-05-05. Det bodde två familjer till i Bankekeilen år 1900. Bankekeilen ligger endast en km från Löksletten där Jethro Danielsen bodde men det finns inte och har aldrig funnits någon väg mellan de två platserna.

Hun giftet sig med Jethro Danielsen 1901-06-23 och fick sönerna: 

 • Ragnvald Norman, född 1902-02-05 (Leonhard Pedersen var fadder) – död 1970-10-13 i Tromsø.
 • Einar Marelius, född 1903-11-17 (min far) – död 1976-12-07 i Oslo.
 • Jetro Julius Jan, född 1905-10-09 – död 1984-08-02 i Fredrikstad.
  Jetro skulle egentligen ha döpts till Reidar men namnet ändrades efter Jetros död 27 juli 1906 men innan dopet 31 juli samma år.

I juli 1906 omkom Jethro på havet tillsamman med sin vän och partner Anton Johan Karl Pedersen. De hade tappat åror och mast och hade ingen möjlighet att ta sig fram . 
Mera om olyckan länger fram. Elen Marie var 30 år gammal då detta hände och barnen var mellan 4½ år og 9 månader gamla.

Först 10 år senare gifte hon om sig med Leonhard Pedersen, född 1916-12-16 och som var Jethros kusin. De fick barnen: 

 • Lauritz Evald, född 1917-04-16 på Loppa och död 2002-05-05 i Fredrikstad.
 • Elly Leonora Marie, född på Loppa 1919-07-13 och död 1969-01-06 på Drevsjø.

Elen Marie Danielsen, född Eriksdatter dog: 1947-09-02 på Loppa, 71 år gammal. Hon hadesommaren 1947 fått tarmvred och behövde fraktas med Läkarbåten till Hammerfest för operation. Operationen gick bra men tyvärr gick det infektion i operationssåret. Hun ble gravlagd Loppa senare samma månad.

Elen Maries Eriksdatters förälder. 

 • Erik Rasmussen Astad, husmand och ”tømmermand” i Harstad/Øre på Nord-Møre. Född: 1843-05-28 i Harstad/Øre (se Ministerialbok Thingvold døpte 1829 – 1843 sidan 576) och konfirmerad 1859 som bosatt på Astad. Han dog på gården Gaupset (en gård som ligger ca 2 km längre upp i samma dalgång som Astad) 1892-03-15 endast 49 år gammal.
 • Helge Knutsdatter Grønseth (hon bodde på Rød då hon blev gift). Född: 1835-09-29 (Kvernes 1830 – 1853; 1935 nr 99) och död 1882-10-01 i ”tæring”. Då var Elen endast 6 år gammal.

De blev gifta 1868-07-21 i Øre sokn då Erik Rasmussen var ”leieboer på Rød” i Astad (Øre i Tingvold 1857 – 1868).

Av kyrkoboken framgår att Erik och Helge hade ett ”oäkta” barn som blev född 1866-10-20: Beret Johanna som ”Hjemmedøbtes av Erland Olsen, Rød”. Hon dog redan 1871.

Som gifte fick de döttrarna:

 • Karen Johanne i 1869-10-06, konfirmerad 1984-10-05 i Fredø kyrka och utflyttad samma år. Les mer om henne lengre fram.
 • Berit Johanne i 1872-09-25, konfirmerad 1887-09-18 i Kvernes, utflyttat till Tingvold 1887.
  1897-05-06 fick hon en dotter, Helga Eline Olafsdatter, med ungkarl och lösarbetare Olaf Theodor Pedersen, Opsal på Averøy. Hun bodde och arbetade då på Nygaard. Dottern Helga bor vid folkräkningen 1900 och 1910 hos sin farmor, Berit Anna Larsdatter på Meek på Kvernes. Helga Eline blev gift med Jon Iversen Sandbukt. De fikk datteren Margit Ingvarda Færøy. Helga döde 1986. 
  Berit Johanne fick 1899-11-02 sonen Ragnvald Emil Helmersen med ”ungkarlen” og fiskaren Helmer Adolf Hansen från Mevik i Gilleskål en bit söder om Bodø. Det visade sig att han då redan var gift och hade ett barn med sin hustru hemma i Gilleskål. Ragnvald Emil døde antagelig ganske ung. Berit Johanne bodde vid folkräkningen 1900 på Veiset i Kvernes sammen med sin sønn. 
  1902-12-17 fick hon ännu en son, Adolf Magnar Iversen, med ungkarl och fiskar Iver Anton Andersen (1875 – 1914 på Heggeseth). Hon är listad som boende på Heggeset. I kyrkboken står något om henne som piga, lösarbete och fattigxxxx (oläsligt). Sonen bodde vid folkräkningen 1910 hos sin faders familj och blev senare gift med Ingeborg Anna Heggeseth. Heggeseth ligger i den nordliga delen av Mekgrenda på Averøy. Adolf Magnar dog 1992-06-27 och är gravlagd tillsammans med sin hustru på Kvernes.
  1909-08-28 fick hun ännu en son då hon var 40 år gammal, Karl Bernard Heggeseth, med sjöman Anton Martin Andersen (1880 – 1966). Hon var då tjänstflicka på Afset som ligger i den sörliga delen av Meekgrenda. Karl Bernard dog 1985-09-19.
 • Farmor Elen Marie blev född 1876-07-13, utflyttad 1896 till Loppa. (se lysningsprotokoll vid giftet med Leonhard)


Etter Helges död i 1882 gifte Erik Rasmussen om sig 1883-11-19 med Sirianna (Sigrid Anna) Johannesdotter, född 1858-04-29 och döpt i Kleive kyrka i Bolsøy 1858-07-18 som dotter till ”platsmand” Johannes Simonsen. (Erik Rasmussens fader är vid vigseln nämnd som ungkarl Rasmus Eriksen). 

Sirianna och Erik fick fyra barn: 

 • Johan Eriksen, född 1884-07-26, (kallades Rasmussen i efternamn i USA) samma år som Karen Johanne flyttade hemifrån. Han emigrerade i 10-årsåldern tillsamman med sin fars syster, Andrianna Rasmussen, som var på besök från Amerika. Det är troligt att han hade kontakt med sin broder i USA och att han levde ända till 1943 og hade brevkontakt med släktingar i Norge.
 • Christian Edvard Eriksen, født 1886-10-27 – død 1914-06-24. Han försökte seg som fiskare men fant ut att han inte blev av med sjösjukan. Christian Edvard utvandrade 1906-06-27 från Kristiansund till Amerika med sikte på Chicago. Han hade ”Haab om bedre fortjeneste” och var angående yrke villig till ”Hva som helst”. Detta finns att läsa i Digitalarkivets ”Emigranter fra Kristiansund 1882 – 1930”. Han ankom Boston från Liverpool med båten Cymric den15. juli 1906. Han gifte sig med Andrina Overly (troligtvis norskt namn: Øverby), 
  F: 1880, gift i 1909 och de fick döttrarna Evlyn Adele i 1910-01-29 och Gladys Erickson 1911-08-05. De bodde i Chicago på 4429, North Keystone Avenue de sista åren. Edward Ericksen dog i 1914-06-24, troligtvis där han arbetade som ”Boilermaker, helper”, se dödsattest. Andrina gifter om seg med Anton Jommen i april 1916.
 • Ingeborg Anna Eriksdatter Øye, född 1889-02-09 och död 1980-12-07. Var gift med Iver T Valle och bosatt på Aureosen i Fræna. De fick två barn, Margot Pauline född 1910-07-10, död 1994-07-26 och Einar Johan född 1912-02-09, död 2002-10-25 på Stange i Hedemark.
 • Helene (Ida) Sofie Eriksdatter, född på Gaupset i Øre/Tingvoll i 1891-11-08 – ett år innan modern blev änka. Helene Sofie blev konfirmerad i Øre. Helene Sofie blev gift med Ole Elias Thomassen, född 1890-08-23 och död 1963-02-09. De fick 7 barn:​
 • ​Trygve Edvin född 1914-02-28, död 1999-05-21 Hans son Jan Aslak som bor i Hustad i Fræna, har en familjebibel efter Erik Rasmussen.
 • Sigrid Hjørdis född 1917-01-09, död 1998-03-?
 • Else Marie född 1920-08-21 
 • Oddlaug Sofie född 1923-01-05, död 2006-02-07
 • Kamilla Pauline født 1925-10-14, død 2008-01-27
 • Einar Johan född 1927-12-08, död 1998-01-21 var gift med Klara. De bodde på Bergset i Bud, nord för Molde och väster om Batnfjorden. Det är Klara som gett mig informationen om Helene Sofie efter kontakt med hennes son Erling Thomassen och dotter Anne Kristin Thomassen Aklestad. Anne Kristin bor i Valldal i Nordal langs riksveg 63.
 • Helge Oddvar född 1931-04-26, död 2005-05-26

Dessa barn hade i sin tur (2010) minst 19 barn – de flesta med efternamnet Thomassen och boende i Gjemnes.
Den finns en familjebibel efter Erik Rasmussen som han har skrivit i. Bibelen ägs av Jan Aslak Thomassen som bor i Hustad nordost för Bud.
Helene (Ida) Sofie dog 1969-03-29

Se vidare om Helene Sofie Eriksdatters familj under §9.4.

Johan, Christian Edvard, Ingeborg og Helene Sofie var Elen Maries halvsyskon och därför fastrar och farbröder till min far, Einar Marelius Danielsen. 

Sigrid Anna blev änka efter Erik Rasmussen i mars 1892 då pojkarna fortfarande endast var var 6 och 8 år gamla. 
Hon är med i 1900 års folkräkning som Sigrianna Johannesdatter på gården Gjemnæs som änka och tjänsteflicka med ”Gårdbruk, husstell og fjøsstell” som angivna arbetsområden . Hon är då 43 år gammal. Det framgår även att hon har dottern Sofie boende hos ieg. Efter dotterns konfirmation flyttade de till Vikan i Hustad där Sigrid Anna blev omgift med Johan Andersen.

Elen Maries, Jethro Danielsens och  Leonhard Pedersens förfäder.

​I korthet ser det ut så här: 

Erik Rasmussen var oäkta barn till Rasmus Olaus Eriksen och pigan Ingebor Arntsdatter båda bosatta på gården Astad i Thingvold. Erik Rasmussens föräldrar gifte sig aldrig.
​Hans mor dog som ogift piga 48 år gammal.
Rasmus Eriksen var jordbrukare på Digerneset gård i Röd i Gjemnes. 

Helge Knutdatter Röds föräldrar var Knud Gundersen från Grönseth på Kvernes på Nord-Möre och Brit (Beret) Knudsdatter från Åram nära Valset. 

Jethro Danielsens förälder  var Daniel Henriksen som var fiskare och jordbrukare på Löksletten och Rachel Regina Andersdatter  från Öksfjord.  

Johanna Marie Johansdatters föräldrar var Johan Pedersen från Older i Skjervöy och  Olene Christine Andersdatter från Borvik i Hasvik.

Leonhard Pedersens far var Peder Andreas Johansen vars far och mor var samma Johan Pedersen och Olene Christine Andersdatter som nämnts ovanför vilket gör att Leonhard var Jethros kusin.

Leonhards mor var Elen Kristine Mathisdatter född som oäkta i Sörkjosen i Skjervöy. 

Leonhard Pedersen och Jahn Danielsen var därför kusiner. 

Det finns en längre skrift som beskriver detta mer i detalj och som går längre bakåt i tiden. 
Se: /pdf-filer/Ellen Marie Eriksdatter og hennes menn 20170101.pdf .