Genealogi.

Mine forfedre.

Danielsen/Pedersen –
Min fars forfedre

 

Verbal beskrivning

Grafisk beskrivning

Bok: Loppa for 100 år siden.

Fars nærmeste slekt

1732 – 1919 slektstre

Isene –
Min mors forfedre 
Verbal beskrivningGrafisk beskrivning

 

O. St. Isene kalender

Slektstre1  Slektstre 2

Dokumentene som er lenket her ovenfor inneholder alt jeg har funnet ut om mine forfedre.
Jeg har bedrevet en ganske omfattende  slektsforskning på min fars side. Resultatet av den finns her, dels som en verbal beskrivning og dels som grafikk.
Jeg har også forsket en del på min mors side men den verbale beskrivningen har min fetter Pål gjort.

Slektstre 1 og 2 er tegnet av min bestefar Ole St. Isene og min tante Anne-Ragna og jeg har skannet disse til pdf.
Min bestefars kalender förtes av ham selv og hans datter, Anne-Ragna, fortsatte etter hans död.

Jeg har skrevet en liten bok, mest for å more meg, om forholdene på Loppa for ca 100 år siden. Den finns her digitalt.
Jeg har også gjort en graf som beskriver relasjoner mellom noen av de nærmeste slektningene. Den viser hvordan det på så små steder som Loppa, uten andre transportmidler enn båter, man gifter seg med sine fettere og kusiner.


Her er en riktig bra karikatyr av min far, Einar Marelius Danielsen.

Min farmor Ellen Marie Eriksdatter var fra Øre i Batnfjord. Hun flyttet omtrent 100 mil mot nord till sin tuberkuløse søster for å hjelpe henne og traff da min biologiske bestefar, Jethro Danielsen som hun giftet seg med. Etter hans for allt for tidlige død på havet, giftet hun om seg med hans fetter, Leonhard Pedersen. Fra 1884 bodde hun hele tiden på øya Loppa i Vest-Finnmark (utom den tiden hun bodde i Oslo fra november 1944 til krigens slutt). Hennes menn var født og oppvokset på Loppa liksom deres foreldre och deres forfedre igjen i flere ledd.

Med hjelp av Internet, statlige databaser og moderne hjelpemidler har jeg klart å finne ut mye som min far aldrig klarte. Han hadde nokk synts at det hadde vært interessant å få vite mye av dette mens han levde!

For de som er interesserte i geografien runt Loppa finns det en utmærket kartservis: norgeskart.no

Ellen Marie og Jethro Danielsens (og Leonhard Pedersens) barn og barnebarn:

Einar, Jetro og Ragnvald.

Fars bror, Ragnvald Norman født 1901-02-05, fisker og bonde, på Loppa. Gift med Dina født Gamst 1896-04-04. Barn: døttrene Elsa, 1927-08-12 og Ranveig, 1930-05-03 og sønnen Roald, 1935-05-18.

Einar Marelius (min far) født 1903-11-17, diakon, kirketjener og kirkegårdsforstander i Vester Aker, Oslo. Gift med Aasta Dagny født Isene 1904-04-01. Sønner Eirik og Per og datter Ellen som døde ved 3½ års alder.

Fars yngre bror, Jetro Julius Jan født 1905-10-09 handelsmann i Havøysund. Gift med Marie ”Stubben” født Rasch 1912-07-15. Barna: Jan, 1938-05-01, Tor, 1939-11-14, Nita Louise, 1942-05-26, Britt Ellen, 1945-10-01, og Jorunn ,1948-07-27.

Laurits ”Lauritz” Evald (sønn til Leonhard) født 1917-04-16. Bosatt i Fredrikstad. Gift med Ragnhild født 1925-10-29.  Barna: Øystein, 1952-06-23, Lisann, 1955-07-04, og Mats, 1963-04-26.

Elly Leonora Marie (datter til Leonhard) født 1919-07-13. Gift med Bernhard Berndtsson i Drevsjö. Barna: Evald, 1940-03-29 i et tidligere forhold og Janne, 1949-01-14, Per-Bertil, 1951-10-11 og Leif Ivar, 1956-02-21 med Bernhard.

Min far hadde altså to brødre og en halvbror og en halvsøster. Jeg har rundt 15 søskenbarn på min fars side, spredde over hele Norge men ikke alle er i livet nå 2023. Vi har ganske sporadisk kontakt nå for tiden. Kontakten var bedre mens mine foreldre levde.

Her er et bilde av mine foreldre da de giftet seg.

Min mors foreldre och forfedre kom fra Isane og Davik i Nordfjord. Mors far var sønn i sin fars andre ekteskap og som sådan kunne han ikke arve gården. Han var tvungen til å finne på noe annet! Han utdannet seg til lærer og organist.
Min fetter, Pål Nordenborg, har tatt rede på mange slektsledd og skrevet ned det han funnet i en omfattende verbal beskrivning om morfars slekt i Nordfjord. Han har også samlet og renskrevet 100 brev som morfars far skrev til sin sønn mens han utdannet seg og dannet familie. Brevene beskriver levnadsforholdene på en gård i Nordfjord. Dessverre finns ikke disse i digital form – enda.
Jeg har kunnet styrke de samme slektsforhold på Internet og jeg har beskrevet det grafisk i PowerPoint.

Min bestefar, Ole Steffensen Isene, førte selv en Familiekalender om sine nærmeste. Hans datter, min tante Anne-Ragna, förte den videre etter hans død.
Bestefar Isene var en imponerende mann som reiste land og rike rundt og predikte edruelighet og avhold fra alkoholholdige drikker. Han var generalsekretær i Det Blaa Kors som også drev og driver ett hjem for alkoholikere på Eina, nord for Oslo. Han var lærer, sanger og leder for et kor.
Han var utdannet lærer i Tromsø og virket også som sådan i mange år i Østfold.

Mor hadde 11 søsken som holdt sammen hele livet. Vi hadde mange familiesammenkomster. En av minte tanter flyttet til Kanada nære Vancouver og fikk en datter der. Jeg var den eneste i familien som besökte dem der. En av mine tanter giftet seg i Haugesund og en i Ålesund men ellers bodde de fleste i eller i nærheten av Oslo. Også etter mors søsken har jeg 15 søskenbarn men ikke alle er i livet.

Marie og Ole Steffensen Isenes barn og barnebarn:

Mor sammen med sine søsken.
Stående: Einar, Ola, Anne-Ragna, Bogga, Aasta, Jorunn, Martha, Tryggve og Sigurd. Sittende Maja og Kari.

Karen (Kari) Wilhelmine født 1890-03-28 i Jölster, død 1965-06-12. Hun var først gift med kjøpmann Bjerch Olsen i Kongsberg og efter hans død med postmester Konrad Almeier Opsahl på Årnes. De bodde i Posthusgården der Kari drev en frisørsalong. Konrad Opsahl døde 1945. De hadde ingen barn.

Sigurd Magnus født 1891-07-16 i Jölster, död 1968-08-12. Han var elektroingeniör og gift med Marie (Mary) Habberstad i Oslo. De fikk to barn, Ebba (Tullik) 1919-10-17 og Marit 1923-01-18.

Einar Håkon født 1893-02-17 i Varteig, død 1992-11-27, dvs han ble nesten 100 år gammel. Han var lektor bl.a. på Berg Skole og gift med Augusta Johannessen som han fikk datteren Jorunn, 1926-05-01, med. Senere gift med Oddbjörg, uten egne barn.

Martha Aslaug født 1895-02-09 i Varteig, død 1984-08-21, nesten 90 år gammel. Hun var gift med lærer og enkemann Elias Waksvik i Ålesund. De fikk datteren Maria, 1932-04-24. Elias hadde tre sønner fra et tidligere ekteskap, Enride, Martin og Inge

Anne Marie (Maja) født 1896-10-29 i Rödenes, død 1973-10-02 i Canada. Hun ble gift med Julius Larsen. De flyttet til Vancouver i Canada og fikk datteren Ragna Beata, 1932.

Olav (Ola) født 1898-06-02 i Rödenes, død 1973-05-06. Han var skuespiller og sanger bl. a. på Nationalteateret og har medvirket i mange filmer og var gift med sangpedagog Halldis Ingebjart. De hadde ingen barn.

Ragna Beate født 1900 i Tune. Hun døde ung i 1915.

Trygve Øystein født 1902-08-24 i Tune, død 1970-07-18. Han var gårdbruker og gift med Astrid Hellum. De bodde i Lier på gården Haslenes. De fikk tre barn: Anne Marie, 1934-01-21, Ola Steffen, 1936-05-29, og Øystein, 1942-09-21. Ola overtok gården og var også sanger i operakoret på Operan i Oslo.

Aasta Dagny født 1904-04-01 i Tune, død 1982-01-01. Hun var min mor og gift med diakon, kirkegårdforstander og kirketjener Einar Danielsen fra Loppa, Finnmark. De fikk tre barn Eirik, 1936-01-10 Ellen,1938-04-25, død 1941-11-09  og Per, 1941 12-15. Ellen døde bare tre år og syv måneder gammel i sviter etter hjernehinne-betennelse.

Jorunn Signe født 1907-11-02 i Oslo, død 1994-06-22. Hun utdannet seg till lærer. Gift med forretningsmann Einar Steensnæs og bosatt i Haugesund. De fikk tre barn Ingrid, 1938-05-06 og tvillingene Ola og Einar, 1942-03-10. Einar har bl. a. vært politiker i Kristelig Folkeparti og oljeminister og Ola var lærer.

Borghild Gunvor (Bogga) født 1909-04-19 i Oslo, død 1977-04-08. Gift med diakon Ivar Nordenborg og bosatt i Oslo. De fikk tvillingene Kari og Pål, 1938-09-09.

I sitt senere ekteskap med Marit Nås fikk Ole Steffensen Isene dattern Anne Ragna født 1918-12-12 Oslo, død  1998-01-19. Hun giftet seg ikke og hadde ingen barn.

11 søsken Isene med noen av derav disse as barn i haven Ullevålsveien 117. Bare tre av disse lever 2021.

Her under: Alle mors sösken, noen av deres menn/koner og en del av deres barn.

Sittende: Jorun Steensnæs, Aasta (mor), Borghild (Bogga) Nordenborg, Maja Larsen, Kari Opsahl, Anne-Marie Kraugerud, Oddbjørg Isene, Martha Waksvik, Mary Isene, Marit Bjørland Isene og Astrid Isene.

Stående: Øystein Isene, Per Danielsen, Einar Danielsen, Einar Steensnæs, Ivar Nordenborg, Ola Isene, Nils Kraugerud, Ola Isene (jr), Tomine Isene, Ebba (Tullik) Bye Isene, Anna Ragna Isene, Herrman Bye, Einar Isene, Sigurd Isene, Torkild Bye, Aage Bjørland og Tryggve Isene.